Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /home/fuccuci/canvietmycomvn/config/constant.php on line 11
Cân treo | CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT MỸ
Đang tải trang.
Vui lòng chờ trong giây lát .....
 
  • Home
  • Sản phẩm
  • CÂN ĐIỆN TỬ
  • Cân treo

cân treo điện tử mini

5kg X 0.2g
10kg X0,2g
30kg X0.5g
40kg x0.5g

cân treo điện tử mini

5kg X 0.2g
10kg X0,2g
30kg X0.5g
40kg x0.5g

cân treo điện tử CAS

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

giá cân treo điện tử

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

cho thuê cân treo điện tử

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

cân treo điện tử 40tấn

10Tấn x 2kg
20Tấn x 2kg
30Tấn x 5kg
40Tấn x 5kg

cân treo điện tử 30tấn

10Tấn x 2kg
20Tấn x 2kg
30Tấn x 5kg
40Tấn x 5kg

cân treo điện tử 20tấn

10Tấn x 2kg
20Tấn x 2kg
30Tấn x 5kg
40Tấn x 5kg

cân treo 30 tấn

10Tấn x 2kg
20Tấn x 2kg
30Tấn x 5kg
40Tấn x 5kg

Cân treo 40 tấn

10Tấn x 2kg
20Tấn x 2kg
30Tấn x 5kg
40Tấn x 5kg

Cân treo 20 tấn

10 tấn x 2kg
20 tấn x 5kg
30 tấn x 5kg
40 tấn X 10kg

Cân treo điện tử 50kg

5kg X 0.2g
10kg X0,2g
30kg X0.5g
40kg x0.5g

Cân treo mini

5kg X 0.2g
10kg X0,2g
30kg X0.5g
40kg x0.5g

Cân treo bo tui

5kg X 0.2g
10kg X0,2g
30kg X0.5g
40kg x0.5g

Cân treo 500kg

150 kg x 0.1kg
300kg x 0.1kg
500kg x 0.2
1Tấn x 0.5kg

Cân treo 300kg

150 kg x 0.1kg
300kg x 0.1kg
500kg x 0.2
1Tấn x 0.5kg

Cân treo 150kg

150 kg x 0.1kg
300kg x 0.1kg
500kg x 0.2
1Tấn x 0.5kg

Cân treo điện tử 10tấn

JC 1 Tấn X 0.5Kg
JC 2 Tấn X 1Kg
JC 5 Tấn X 2Kg
JC 10 Tấn X 5 Kg

Cân treo điện tử 5tấn

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo điện tử 2tấn

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo điện tử 1tấn

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo điện tử 3tấn

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo 3tấn

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo 1tấn

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo 2tấn

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo 5tấn

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo 10 tan

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo OCS

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo 5 tấn OCS

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo OCS

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo Wiless
OCS-Taiwan

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo mini JMH
Jadever-Taiwan

10kg/10g
20kg/20g
30kg/20g
50kg/20kg

Cân treo 10 tấn JLC
Jadever-Taiwan

JLC 1Tấn x 0.2kg
JLC 2Tấn x 0.5kg
JLC 5Tấn x 1kg
JLC 10Tấn x 5kg

Cân treo wriless
UTE-Taiwan

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo điện tử
OSC-H2

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo OCS-A
Yaohua-Taiwan

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo JC
Jadever-Taiwan

1 Tấn X 0.5Kg
2 Tấn X 1Kg
5 Tấn X 2Kg
10 Tấn X 5 Kg

Cân treo UTA
UTE-Taiwan

2Tấn X0,5kg
5Tấnx 1kg
10Tấnx 2kg
15Tấnx 5kg

Cân treo OCS-B
Yaohua-Taiwan

100Kg x 0.05kg
150Kg x 0.05Kg
500Kg x 0.2Kg
1000Kg x 0.5Kg

Cân treo 1 tấn

Cân treo 1 tấn :
1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Cân treo OCS-C

100Kg x 0.05kg
150Kg x 0.05Kg
200Kg x 0.1Kg
300Kg x 0.1Kg
0906.49.49.67
Phòng kinh doanh
Ms Tâm
028.54.297.297
0948.297.297
Mr Bình
028.54.49.49.67
0906.49.49.67

151 Đường D1 P. 25 Q. Bình Thạnh, Tp. HCM