Đang tải trang.
Vui lòng chờ trong giây lát .....
 
  • Home
  • Sản phẩm
  • CÂN ĐIỆN TỬ
  • Cân bàn điện tử

Cân bàn điện tử

cân bàn điện tử digi28ss

DIGI 60kgx0.01kg
DIGI 150kgx0.02kg
DIGI 300kgx0.02kg
DIGI 500kgx0.05kg

Cân bàn điên tử 500kg

YHT3 60kg x 0.01kg
YHT3 150kg x 0.02kg
YHT3 300kg x 0.02kg
YHT3 500kg x 0.05kg

Cân bàn điên tử 300kg

YHT3 60kg x 0.01kg
YHT3 150kg x 0.02kg
YHT3 300kg x 0.02kg
YHT3 500kg x 0.05kg

Cân bàn điên tử 200kg

YHT3 60kg x 0.01kg
YHT3 150kg x 0.02kg
YHT3 300kg x 0.02kg
YHT3 500kg x 0.05kg

Cân bàn điên tử 200kg

YHT3 60kg x 0.01kg
YHT3 150kg x 0.02kg
YHT3 300kg x 0.02kg
YHT3 500kg x 0.05kg

Cân bàn điên tử 150kg

YHT3 60kg x 0.01kg
YHT3 150kg x 0.02kg
YHT3 300kg x 0.02kg
YHT3 500kg x 0.05kg

Cân bàn điên tử 30kg

YHT3 60kg x 0.01kg
YHT3 150kg x 0.02kg
YHT3 300kg x 0.02kg
YHT3 500kg x 0.05kg

Cân bàn điên tử 60kg

YHT3 60kg x 0.01kg
YHT3 150kg x 0.02kg
YHT3 300kg x 0.02kg
YHT3 500kg x 0.05kg

Cân bàn điên tử

YHT3 60kg x 0.01kg
YHT3 150kg x 0.02kg
YHT3 300kg x 0.02kg
YHT3 500kg x 0.05kg

Cân điện tử 50kg

50kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân điện tử 800kg

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
800kg/0.05kg

Cân điện tử 500kg

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân điện tử 300kg

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

cân điện tử 200kg

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

cân điện tử 150kg

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

cân điện tử 100kg

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

cân điện tử 60kg

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

cân điện tử 30kg

30kg/0.005kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

cân bàn 150kg

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân bàn 300kg

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg
0906.49.49.67
Phòng kinh doanh
Ms Tâm
028.54.297.297
0948.297.297
Mr Bình
028.54.49.49.67
0906.49.49.67

151 Đường D1 P. 25 Q. Bình Thạnh, Tp. HCM