Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; FIN_pageBean has a deprecated constructor in /home/fuccuci/canvietmycomvn/module/model/FIN_pageBean.class.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; FIN_userBean has a deprecated constructor in /home/fuccuci/canvietmycomvn/module/model/FIN_userBean.class.php on line 5

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; FIN_postsBean has a deprecated constructor in /home/fuccuci/canvietmycomvn/module/model/FIN_postsBean.class.php on line 7
CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT MỸ
Đang tải trang.
Vui lòng chờ trong giây lát .....
 

Cân điện tử đếm

cân đếm jsc-btsc

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g
.

cân điện tử jc jadever-taiwan

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g

cânđếm uca ute-taiwan

UCA 3kg x 0.1g
UCA 6kg x 0.2g
UCA 15kg x 0.5g
UCA 30kg x 1g

cân điện tử alc gs shinko -japan

3kg x 0.1g
6kg x 0.2g
15kg x 0.5g
30kg x 1g

Cân siêu thị tính giá

cân siêu thị lpi cas-korea

6kg x 2g
15kg x 5g
30kg x 10kg

cân siêu thị lpii cas-korea

6kg x 2g
15kg x 5g
30kg x10g

cân tính tiền poscale cas-korea

6kg x 2g
15kg x 5g
30kg x 10g

cân siêu thị tính giá ap1

6kg x 2g
15kg x 5g
30kg x 10g

Cân treo

cân treo ocs-c

100Kg x 0.05kg
150Kg x 0.05Kg
200Kg x 0.1Kg
300Kg x 0.1Kg

cân treo 1 tấn

Cân treo 1 tấn :
1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

cân treo ocs-b
yaohua-taiwan

100Kg x 0.05kg
150Kg x 0.05Kg
500Kg x 0.2Kg
1000Kg x 0.5Kg

cân treo ocs-a
yaohua-taiwan

1Tấn x 0.2kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 5kg

Đầu cân

đầu cân t31p
ohaus-usa

Từ 5Kg tới 20Tấn

đầu cân t23p ohaus-usa

Từ 5Kg tới 20Tấn

Cân xe tải

cân xe tải 60 tấn

30tấn X 5kg
60tấn X 10 kg
80tấn X 10 kg
100tấn X 20kg

cân xe tải 80 tấn

30tấn X 5kg
60tấn X 10 kg
80tấn X 10 kg
100tấn X20kg

cân xe tải -digital

CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT HIỆN NAY
60tấn X 10 kg
80tấn X 10 kg

cân ô tô 60 tấn

30tấn X 5kg
60tấn X 10 kg
80tấn X 10 kg
100tấn X 20kg

Cân phân tích

cân phân tích bb-c
ute-taiwan

200g X 0.01g
400g X 0.01g
600g X 0.01g
1200 X 0.01g

cân phân tích 2 số lẻ

200g X 0.01g,
400g X 0.01g
600g X 0.01g
2100g X 0.01g

cân phân tích 3 số lẻ
hz -taiwan

HZY60g X 0.001g .
HZY100g X 0.001g .
HZY200g X 0.001g .
HZY300g X 0.001g .

cân phân tích dj
shinko vibra

300 X 0.001g
600g X 0.001g
3000 X 0.01g
6000 X 0.01g

Cân thủy sản

cân thủy sản cub
mettlertoledo usa

1,5Kg x 0,2g
3Kg x 0.5g
15Kg x 2g
30kg X 5g

cân thủy sản uwp
ute taiwan

Sử dụng 1 tháng rồi thanh toán
. Cân thủy sản tốt nhất hiện nay tại Việt Nam

cân thủy sản uwp
ute taiwan

Sử dụng 1 tháng rồi thanh toán
. Cân thủy sản tốt nhất hiện nay tại Việt Nam

cân thủy sản mettletoledo usa

3kgx0.5g
5kg X 1g
10kg X 1g
15kg X 2g

Cân điện tử sàn

cân sàn điện tử a12

1Tấn X 0.5Kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 2kg

cân sàn điện tử t31p
ohaus-usa

1Tấn X 0.5Kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 2kg

cân sàn điện tử 2 tấn
cas-korea

1Tấn X 0.5Kg
2Tấn x 0.5kg
3Tấn x 1kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 2kg

cân sàn bswi
ute-taiwan

1Tấn X 0.5Kg
2Tấn x 0.5kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 2kg

Cân bàn điện tử

cân bàn jwi 700
jadever-taiwan

JWI 60kgx0.01kg
JWI 150kgx0.02kg
JWI 300kgx0.02kg
JWI 500kgx0.05kg

cân bàn t31p
ohaus-usa

T31P 60kgx0.01kg
T31P 150kgx0.02kg,
T31P 300kgx0.05kg,
T31P 500kgx0.1kg.

cân bàn điện tử a7

A7 60kgx0.01kg
A7 150kgx0.02kg
A7 300kgx0.02kg
A7 500kgx0.1kg.

cân bàn yht3
yaohua-taiwan

YHT3 60kgx0.01kg
YHT3 150kgx0.02kg
YHT3 300kgx0.02kg
YHT3 500kgx0.05kg

Cân thông dụng

cân điện tử jwa
jaderver-taiwan

JWA 3Kg x 0.1g
JWA 6kg x 0.2g
JWA 15Kg x 0.5g
JWA 30Kg x 1g

cân điện tử cl
ohaus-usa

CL 200g x 0.1g,
CL 500g x 0.1g,
CL 2000g x 1g
CL 5000g x 1g

cân điện tử haw
gs shinko- japan

HAW 3Kg x 0.1g
HAW 6Kg x 0.2g
HAW 15Kg x 0.5g
HAW 30Kg x 1g

cân điện tử hzt-b
huazhi-taiwan

HZT-B 600g X 0.1g
HZT-B 1000g X 0.1g
HZT-B 3000g X 0.1g
HZT-B 6000g X 0.1

Cân kỹ thuật

cân điện tử ptq-a

PTQ-A 3Kg x 0.1g
PTQ-A 6kg x 0.2g
PTQ-A 15Kg x 0.5g
PTQ-A 30Kg x 1g

cân điện tử kd-tbed

TBED 600gx0.01g
TBED 1,2kgx0.01g
TBED 3kgx0.1g
TBED 6kgx0.1g

cân điện tử dj
shinko japan

DJ600TW x 0.01g
DJ1200TW x 0.01g
DJ3000TW x 0.01g
DJ6000TW x 0.01g

cân điện tử pa214-ohaus

PA 60g x 0.0001g
PA 100g x0.0001g
PA 110g x 0.0001g
PA 210g x 0.0001g

Cân ngành vàng

cân vàng

GF 600g x 0.01g
GF 1kg x 0.01g
GF 2kg x 0.01g
GF 6kg x0.01g

cân vàng ueq

UEQ 300g x 0.01,
UEQ 500g x 0.01
UEQ 600g x 0.01
UEQ 1200gx 0.01

cân vàng hzt

HZT 600g X 0.01g
HZT 1000g X 0.01g
HZT 2000g X 0.01g
HZT 3000g X 0.01g

cân vàng sky

SKY 300g x 0.01g
SKY 600g x 0.01g
SKY 1000g x 0.01g
SKY 1500g x 0.01g

Cân bỏ túi

cân bỏ túi kdm

KDM 100g x 0.01g
KDM 200g x 0.01g
KDM 300g x 0.1g
KDM 500g x 0.1g

cân bỏ túi vp340-usa

VP304 100g x 0.01g
VP304 200g x 0.01g
VP304 300g x 0.1g
VP304 500g x 0.1g

cân điện tử bỏ túi

100g x 0.01g
200g x 0.02g
300g x 0.1g
500g x 0.1g.

cân bỏ túi fs

FS 100g x 0.01g
FS 200g x 0.01g
FS 300g x 0.1g
FS 500g x 0.1g

Cân nông sản

cân nông sản kd-160

KD-160 1Kg/1g
KD-160 2Kg/1g
KD-160 2Kg/2g
KD-160 5Kg/5g

cân nông sản fel

FEL 500g x 0.2g
FEL 1Kg x 0.5g
FEL 2Kg x 1g
FEL 3kg x 1g
FEL 5kg x 1g

cân nông sản frh

FRH 500g x 0.2g
FRH 1Kg x 0.5g
FRH 2Kg x 1g
FRH 3kg x 1g
FRH 5kg x 1g

cân nông sản kd-s

KD-S 500g x 0.1g
KD-S 1Kg x 0.2g
KD-S 3Kg x 0.5g
KD-S 5kg x 1g

Cân mủ cao su

cân mủ cao su sky

SKY 200g x 0.01g
SKY 400g x 0.01g
SKY 600g x 0.01g

cân mủ cao su bỏ túi fs

FS 50g x 0.01g
FS 100g x 0.01g
FS 200g x 0.01g

ống đo mủ cao su

Ống đo 10ml , 20ml
Ống đo 30ml , 50ml
Ống đo 60ml , 100ml

ống đo mủ cao su

Ống đo 10ml , 20ml
Ống đo 30ml , 50ml
Ống đo 60ml , 100ml

Cân điện tử Ohaus USA

explorer®

60g x 0.0001g
110g x 0.0001g
210g x 0.0001g
220g x 0.0001g

cân điện tử cl-ohaus

CL200(200g x 0.1g)
CL500(500g x 0.1g)
CL2000(2000g x 1g)
CL5000(5000g x 1g)

navigator® xl

NTV1601(1.6kgx0.1g)
NTV2101(2.1kgx0.1g)
NTV4101(4.1kgx0.5g)
NTV6101(6.1kgx0.5g)

navigator® xt

NTV1601(1.6kgx0.1g)
NTV2101(2.1kgx0.1g)
NTV4101(4.1kgx0.5g)
NTV6101(6.1kgx0.5g)

Cân điện tử CAS

cân bàn dbii

DBII 60kgx0.01kg
DBII 150kgx0.02kg
DBII 300kgx0.02kg
DBII 500kgx0.05kg

cân tính tiền

LP I 6kg x 2g
LP I 15kg x 5g
LP I 30kg x 10kg

cân bàn cas dl

DL 60kgx0.01kg
DL 150kgx0.02kg
DL 300kgx0.02kg
DL 500kgx0.05kg

cân bàn điện tử db

DB 60kgx0.01kg
DB 150kgx0.02kg
DB 300kgx0.02kg
DB 500kgx0.05kg

Cân xe nâng

cân xe nâng 2 tấn

1tấn x 0.2kg
2tấn x 0.5kg
3tấn x 0.5kg

cân xe nâng 3 tấn

1tấn x 0.2kg
2tấn x 0.5kg
3tấn x 0.5kg

cân xe nâng 1 tấn

1tấn x 0.2kg
2tấn x 0.5kg
3tấn x 0.5kg

cân xe nâng 3 tấn

1tấn x 0.5kg
2tấn x 0.5kg
3tấn x 1kg

Cân điện tử SHIMADZU

cân phân tích ux-shimazu

UX220H x0.001g
UX420H x0.001g
UX620H x0.001g
UX2200H x0.01g

cân phân tích bl-shimazu

BL 220 x 0.001g
BL 320 X 0.001g
BL 2200 X 0.01g
BL 3200 X 0.01g

cân phân tích aux-shimazu

AUW 120 x 0,0001
AUW 82 x 0,00001
AUX 220 x 0,0001
AUX 320 x 0,0001

cân phân tích elb-shimazu

ELB 200 x 0.01g
ELB 300 x 0.01g
ELB 2000 x 0.1g
ELB 300 x 0.1g

Sửa chữa cân điện tử

sửa cân

Sửa cân điện tử

sửa cân điện tử

sửa cân điện tử

sửa cân xe tải

sửa cân xe tải

Kiểm định cân điện tử

kiểm định cân điện tử

DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH CÂN ĐIỆN TỬ

Cân điện tử SARTORIUS

cân phân tích te-sartorius

TE210S X 0.0001g
TE313S X 0.001g
TE612 X 0.01g
TE1502 X 0.01g
TE3012 X 0.01g

cân phân tích cpa-sartorius

CPA210S X 0.0001g
CPA313S X 0.001g
CPA612 X 0.01g
CPA1502 X 0.01g
CPA3012 X 0.01g

Cân điện tử VIBRA-JAPAN

cân phân tích cj-vibra-japan

300g X 0.001g
600g X 0.001g
3000g X 0.01g
6000g X 0.01g

cân phân tích ln vibra-japan

300g X 0.001g
600g X 0.001g
3000g X 0.01g
6000g X 0.01g

cân phân tích aj-vibra japan

300g X 0.001g
600g X 0.001g
3000 X 0.01g
6000 X 0.01g

Cân đóng bao

cân đóng bao gạo

cân đóng bao 10kg
cân đóng bao 20kg
cân đóng bao 30kg
cân đóng bao 50kg

Cân bàn cơ

cân bàn cơ 500kg

60kg/0.01kg 150kg/0.02kg 300kg/0.02kg 500kg/0.05kg

cân bàn cơ 300kg

60kg/0.01kg 150kg/0.02kg 300kg/0.02kg 500kg/0.05kg

cân bàn cơ khi

60kg/0.01kg 150kg/0.02kg 300kg/0.02kg 500kg/0.05kg

cân bàn cơ khi 1000kg

60kg/0.01kg
150kg/0.02kg
300kg/0.05kg
1000kg/0.5kg
0906.49.49.67
Phòng kinh doanh
Ms Tâm
028.54.297.297
0948.297.297
Mr Bình
028.54.49.49.67
0906.49.49.67

151 Đường D1 P. 25 Q. Bình Thạnh, Tp. HCM